Incommunicado

İspanyolca. Sıfat

- İletişim araçlarına ya da iletişim hakkına sahip olmayan, diğer insanlardan soyutlanmış, konuşturulmayan ya da konuşmayan -belki de konuşmak istemeyen. Örnek: "Başarılı bir kuşatmanın en önemli bileşenlerinden birisi, kuşatılanların dışarıdan destek almalarına engel olmak üzere incommunicado hallerinin sağlanmasıdır."

Latince communis , kendinden bin farklı kavram türetilerek zengin bir çeşninin ortaya çıkmasına olanak vermiş ilginç bir kelimedir. İngilizce "ortak", "genel", "olağan", "müptezel", "harc-ı âlem", "bayağı", "adi", "sıradan", "evrensel" gibi anlamlara gelen common kelimesinin kökü olmakla kalmaz; "iletişime geçmek", "iletişimde olmak" anlamına gelen communicare'nin de kökünü oluşturur.

Şu filmlerde gördüğümüz, İsa'nın eti-kanı muhabbetiyle papazın inananların ağzına bir parça ekmek soktuğu ayine verilen communion (paylaşmak, ortaklaşmak) da, bu ülkede yaşayanların kafalarına korku dolu bir imge olarak yerleşen communism de aynı etimolojik kökene sahiptir: Communis!

Incommunicado'nun genel kullanımı, bir kişinin ya da grubun başkalarıyla iletişiminin kasıtlı olarak kesilmesi, insanlara bu olanağın verilmemesi yolundadır sayın sanallar! Excommunicado'da (aforoz) kesin olarak cemaatten dışlama durumu var iken, incommunicado, kişinin cemaatiyle bağlantıya geçmesinin engellenmesi demektir ve bunu yapan o cemaatten olmak zorunda değildir.

Ancak incommunicado da, aynen ricat gibi özel bir anlama sahiptir: O da kişinin kendi iradesi ve isteğiyle iletişimden çekilmesi, kimseyle bağlantıya geçmemesi olamaz mı muhterem communicadolar?

10 günlük bir senelik izni (oksimorona bakın), ıssız bir dağ kasabasında kullanmak ve bırakın Internet'i, kimseyle konuşmak istememek sanırım bu özel incommunicado durumuna örnek olarak verilebilir.

Bu sözlüğün okuyucularından fışkıran zekâ parçacıklarına duyduğum hayranlığı ifade ederek maddemizi güzel bir deyişle bitirmek isterim:

Incommunicadosun dediler, kız vermediler!

(Bu kesmediyse Marillion'dan Incommunicado şarkısını tavsiye ederim. Ancak aslında gönlümden geçen, yine aynı grubun Sympathy şarkısını dinlemenizdir. Hiçolmadı, sözlerini okuyun! Sağlıcakla...)

Hiç yorum yok: